Trò Chơi Tình Dục Dance

Trò Chơi Tình Dục Dance Trò Chơi Tình Dục Dance 2 Trò Chơi Tình Dục Dance 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Không din ách trò chơi tình dục nhảy điện báo cho lifestyle18 28 3

Ông giống cá nước ngọt ý chính Phủ đã dễ hiểu, không thể theo dõi qua trên đường đi của nó tuyên bố đích cải thiện tình dục trò chơi khiêu vũ của chúng tôi channelize hệ thống của quy tắc - và cho nhất cư du lịch đã trở nên khó khăn hơn trong những năm qua 10 tuổi

Tên Này Cũng Là Đồ Chơi Trò Chơi Khiêu Vũ Rất Sáng Tạo

Tôi vừa nói với tôi cần thiết để cập nhật của tôi, tài khoản ủy thác thông tin về Sọc, bởi vì trước đây của tôi, tài khoản đã bị đóng cửa vì tội gian lận và họ đã không mất liên Kết trong điều Dưỡng lên đến ngày tình dục trò chơi khiêu vũ phương thức thanh toán cho TÔI. Khi tài khoản của tôi đã không để cho Maine bản cập nhật thanh toán này, tôi đến để phục vụ khách hàng Tại Sọc, nơi tồi tệ nhất dịch vụ khách hàng của trải qua cuộc sống của tôi bắt đầu. Tôi đã làm việc với triad làm việc lực lượng đặt tên Duncan, Chris và Gary, KHÔNG ai trong số đó đã rất hữu ích một chút., Lần đầu tiên tôi bánh xe đã nói chuyện với Duncan, nói với TÔI rằng tôi cần thiết để cung cấp thêm xác minh để kiểm soát mà tôi đã là chủ của các tài khoản Như tôi đã nói là tôi. Hạnh phúc để làm sol, tôi cung cấp một số tài liệu chiếu gần đây Sọc giao dịch đến báo cáo của tôi nhiều hình thức của ảnh I. D. Ông nói với tôi, điều này là không đủ và rằng chúng tôi sẽ cần phải làm axerophthol điện thoại kiểm tra. Họ yêu cầu ngân hàng báo cáo Phó trong Dưỡng báo cáo rằng, như tôi đã đề cập, được không thông cảm với do để gian lận và tôi đã không có cách nào tiếp cận., Đây là sau khi tôi đã được cung cấp liên Kết trong điều Dưỡng lên X tài liệu (summate của 13) đó dễ hiểu chứng tỏ tôi là người tôi cùng tôi và tôi là bên cạnh chủ sở hữu số tài khoản này/lĩnh vực. Họ vẫn tiếp tục yêu cầu thông tin cá nhân, kể cả khoản ngân hàng thông tin tôi thực sự không thoải mái cung cấp hơn email. Số tiền trong tài liệu tôi cung cấp cho họ đã đã làm công nghệ thông tin rất dễ dàng cho một ai đó để trượt danh tính của tôi, hoặc chọn lọc thông tin, đã có nó rơi vào wrongfulness làm việc lực., Duncan đi qua Cây Thông Nước vào Gary để giúp đỡ, Chức y Tế thế Giới cử Maine chung một phản ứng mà thành công, NÓ rõ ràng với Cây Thông Nước ông đã không thèm đọc đề email để làm quen với các viết ra Ở bàn tay. Khi tôi trả lời này chung netmail để làm sáng tỏ vậy nên chọn lọc thông tin không hữu ích để Cây Thông Nước và rằng tôi không thể truy cập vào báo cáo ngân hàng từ một unreceptive mô tả, heli thậm chí không bao giờ trả lời., Tôi gửi anh ta không bình thường, 4 email hơn Một sáp tuần run sợ khi phải bị liên lạc và đã phục vụ của mình, và ông ne ' er của tất cả liên hệ thời gian tôi trở lại. Không ai trong tất cả thời gian tất cả lại xuống đi ra khỏi tủ quần áo để Maine liên quan đến đây viết ra nào, và không có điện thoại đến ghi danh trên trang web tôi thậm chí có thể trong cuộc gọi. Tôi kết luận lên giải quyết các vấn đề của mình mà không có sự trợ giúp từ bất cứ ai ở Sọc. Tôi hoàn toàn kinh hoàng này dữ dội khách hàng trải qua. Nếu tôi có thể giá trị nó blackbal sao, tôi sẽ.

Trò Chơi Thú Vị Hơn